Faigh cabhair chun teaghais nua a cheannach nó a fháil ar cíos

Cibé an roghnaíonn tú an teaghais agat a cheannach nó a fháil ar cíos, d’fhéadfá a bheith i dteideal leas a bhaint as roghanna tithíochta inacmhainne de chuid Rialtas na hÉireann.

An Scéim um Cheannach Inacmhainne

Cuirfidh údaráis áitiúla teaghaisí nuathógtha ar fáil ar phraghas laghdaithe do cheannaitheoirí céaduaire agus do cheannaitheoirí incháilithe eile nach acmhainn leo teach a cheannach ar luach ar an margadh oscailte le huasmhorgáiste agus éarlais 10%.

Glacfaidh an t-údarás áitiúil sciar cothromais céatadánach de do theaghais is comhionann leis an difríocht idir luach margaidh oscailte na teaghaise agus an praghas laghdaithe arna íoc. Fágann sé sin go mbeidh sciar cothromais 20% ag an údarás áitiúil sa teaghais agat má cheannaíonn tú teach ar laghdú 20% ar luach an mhargaidh oscailte.

Housing Agency Affordability Purchase Video

Faigh Amach Tuilleadh

Treoir Chéim-ar-Chéim

An Scéim um Chíos Costais

Déanfaidh Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, an Ghníomhaireacht Forbartha Talún agus údaráis áitiúla teaghaisí Cíos Costais a thairiscint d'iarratasóirí incháilithe. Clúdóidh an cíos a íoctar an costas chun an teaghais nua agat a thógáil, a bhainistiú agus a chothabháil.

Le Cíos Costais soláthraíonn an tionóntacht dhaingean duit ar chíos atá faoi bhun an chíosa margaidh sa cheantar áitiúil. Rogha cíosa daingean, fadtéarmach atá ann. Fágann sé sin go bhféadfaidh tú leanúint ar aghaidh an teaghais a fháil ar cíos chomh fada agus is mian leat má tá tú ag íoc as an gcíos atá agat, agus ag comhlíonadh na hoibleagáidí tionónta.

Housing Agency Affordability Purchase Video

Faigh Amach Tuilleadh

Treoir Chéim-ar-Chéim

An bhfuil roghanna eile ann?

Tá. Tá roghanna inacmhainne eile ar fáil.

Faigh Amach Tuilleadh

 /