Cad é an Scéim um Cheannach Inacmhainne?

Má tá tú réidh le tosú ar an aistear chun teaghais de do chuid féin a bheith agat, d'fhéadfadh an Scéim um Cheannach Inacmhainne a bheith ina rogha agat. Tá an Scéim saincheaptha chun cabhrú leat an bhearna a líonadh idir an méid is acmhainn duit a íoc agus praghas na teaghaise nua.

Cuirfidh na húdaráis áitiúla rochtain ar theagmhaisí inacmhainne ar fáil - lena dtabharfar an deis duit teaghais nuathógtha a cheannach ar phraghas níos ísle ná a luach atá sa mhargadh oscailte. Mar chúiteamh air sin, glacfaidh an t-údarás áitiúi sciar cothromais céatadánach de do theaghais is comhionann leis an difríocht idir luach margaidh oscailte na teaghaise agus an praghas laghdaithe a íocann tusa, an ceannaitheoir.

Teach atá roinnte ina thrí chuid: éarlais, morgáiste agus cothromas, le siombail euro ar bhratach ar foluain ón rannán cothromais.

Mar shampla, má cheannaíonn tú teach ar laghdú 20%, glacann an t-údarás áitiúil sciar cothromais 20% sa teaghais agat.

Soláthróidh údarás áitiúil ranníocaíocht um theaghais inacmhainne ar ranníocaíocht airgid é chun do theach nua a cheannach. Is é an méid a sholáthrófar ná an difríocht idir comhiomlán d'uas-acmhainneacht mhorgáiste, éarlais agus coigilteas (nuair is cuí) agus luach margaidh oscailte na teaghaise ar an dáta a cheannaíonn tú é. Léirítear an ranníocaíocht seo mar chéatadán agus léiríonn sé an sciar cothromais a choinneoidh an t-údarás áitiúil sa teaghais.

Is féidir leat an sciar cothromais a fhuascailt nó a "cheannach amach" i bpáirt nó go hiomlán ag am is rogha leat, ach níl aon dualgas ort é sin a dhéanamh. Spreagfaidh imeachtaí áirithe an t-údarás áitiúil a iarraidh go bhfuascfar a sciar cothromais. Ina measc siúd, áirítear an cás go ndíolann tú do theaghais agus siocracha eile.

Déanfaidh an t-údarás áitiúil an praghas atá le híoc don teaghais nua agat agus an céatadán sciar cothromais a ríomh de réir na rialachán reatha. Is féidir maoiniú a fháil ó na príomhinstitiúidí iasachtaithe nó trí Iasacht Teaghaise Údaráis Áitiúil.

  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cad é an Sciar Cothromais?

  5. Táscaire Incháilitheachta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil

 /