An bhfuilim incháilithe di?

Tá an Scéim saincheaptha chun cabhrú leat an bhearna a líonadh idir an méid is acmhainn duit a íoc agus praghas na teaghaise nua. Tá sé dírithe ar dhaoine nach acmhainn leo teaghais a cheannach ar an bpraghas ceannaigh iomlán, bunaithe ar a gcumas morgáiste 90% a fháil ó institiúid airgeadais (bunaithe ar rialacha macra-stuamachta reatha 4 oiread d'ioncam). Is é an sciar íosta cothromais is féidir le d'údarás áitiúil a sholáthar chun cabhrú leat chun "an bhearna a líonadh" ná 5% de phraghas ceannaigh iomlán an tí. Ní bheidh tú incháilithe má tá sciar cothromais níos lú ná 5% de dhíth ort - féach an sampla thíos.

Luach margaidh oscailteCé mhéad is acmhainn leat a íoc (cumhacht cheannaigh)Bearna acmhainneacht (€)Bearna acmhainneacht (%)Incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar scéim?
€400,000€390,000€10,0002.5%Níl
€400,000€340,000€60,00015%

Go ginearálta, is é 85.5% de luach an mhargaidh oscailte na teaghaise roinnte ar 4 (le heisceachtaí) an uas-teorainn ioncaim i ndáil le teaghais inacmhainne.

Luach Margaidh Oscailte€395,000
85.5% de Luach an Mhargaidh Oscailte€337,725
Roinnte ar 4€84,431 = Maximum income limit

Tá roinnt eisceachtaí ar an riail seo ar féidir iad a fheiceáil anseo.

Ar critéir incháilitheachta eile atá ann, áirítear:

 1. Go bhfuil tú 18 mbliana d'aois nó os a cionn.
 2. Gur Ceannaitheoir Céaduaire thú nó tá tú cáilithe faoin bprionsabal Tús Nua.
 3. Ní mór nach mó an chumhacht cheannaigh agat ná 95% de luach margaidh oscailte na teaghaise.
 4. Go bhfuil íosmhéid éarlais 10% den phraghas ceannaigh agat.
 5. Go bhfuil sé de cheart agat cónaí ar feadh tréimhse éiginnte sa Stát.
 6. Go mbeidh an teaghais inacmhainne an phríomh-áit chónaithe agat.

Déanfaidh na húdaráis áitiúla measúnú ar d'incháilitheacht de réi rialachán agus a Scéim Tosaíochta.

 1. An bhfuilim incháilithe di?

 2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

 3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

 4. Cad é an Sciar Cothromais?

 5. Táscaire Incháilitheachta

 6. Aonaid Mhaoine ar Fáil