Táscaire Incháilitheachta

Nuair a bhíonn forbairt um Cheannach Inacmhainne aimsithe agat a bhfuil suim agat inti is féidir leat an táscaire incháilitheachta a úsáid chun léiriú a thabhairt duit an mbeidh tú incháilithe chun teaghais a cheannach san fhorbairt sin.

Tabhair faoi deara go bhfuil na torthaí go léir táscach. Tá feidhm ag na Téarmaí agus Coinníollacha.

Sonraí um Theaghaisí Inacmhainne

Baineann luach an mhargaidh oscailte agus íosphraghas díola le gach scéim tithíochta aonair agus ba cheart iad a fháil ó fhógra/láithreán gréasáin le haghaidh Scéim um Cheannach Inacmhainne an Údaráis Áitiúil.

Ioncam

Glactar le huasmhéid de 10% den ollioncam Bunúsach mar Ragoibre chun críocha measúnú um incháilitheacht ioncaim.Glactar le huasmhéid de 10% den ollioncam Bunúsach mar Bhónas chun críocha measúnú um incháilitheacht ioncaim.Glactar le huasmhéid de 30% den ollioncam Bunúsach mar Choimisiún chun críocha measúnú um incháilitheacht ioncaim.

Ioncam Comhlán le haghaidh Measúnú Incháilitheachta:

Morgáiste

Is é an t-uasmhorgáiste ná 4 oiread an ollioncaim iomlán atá agat. Sa chás nach bhfuil tú in ann an méid thíos a fháil, cuir isteach méid an mhorgáiste a bhfuil tú in ann é a fháil.

Acmhainn Chaighdeánach Mhorgáiste as Ioncam:

Morgáiste:

Éarlais:

Cumhacht cheannaigh iomlán:

Coigiltis

Úsáidtear coigiltis de bhreis ar d’éarlais mhorgáiste + €30,000 chun an incháilitheacht a mheas.

Coigiltis a úsáidtear chun críocha incháilitheachta:

Torthaí

An chumhacht cheannaigh agat a úsáidtear le haghaidh incháilitheachta:

Íosphraghas is féidir le ceannaitheoir a íoc:

Uasphraghas is féidir le ceannaitheoir a íoc:

Achoimre

Bunaithe ar an eolas atá curtha ar fáil agat, is iad seo a leanas na luachanna táscacha don teach seo:

Luach Margaidh Oscailte na teaghaise:

Íosphraghas agat:

Morgáiste agat:

Is é an éarlais agat don teaghais seo:

Na cistí breise a bheidh ag teastáil:

Ranníocaíocht cothromais an údaráis áitiúil:

  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cad é an Sciar Cothromais?

  5. Táscaire Incháilitheachta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil