Cad é an Sciar Cothromais?

Is ionann an sciar cothromais agus an céatadán den luach ar an margadh oscailte a ranníocfaidh an t-údarás áitiúil le ceannach na teaghaise inacmhainne agat. Cuirfear é seo ar fáil ma ranníocaíocht um theaghais inacmhainne ar luach airgid é a sholáthraíonn an t-údarás áitiúil chun do theach a cheannach. Beidh sé seo curtha in iúl mar chéatadán chun an cothromas teaghaise inacmhainne nó an sciar cothromais a ríomh. Léiríonn sé an laghdú céatadánach ó luach an mhargaidh oscailte a gceannóidh tú do theach dó. Déanfaidh an t-údarás áitiúil an sciar cothromais a ríomh is gá chun do theach a cheannach. Is é an sciar cothromais íosta is féidir leis an údarás áitiúil a thairiscint ná 5%.

Is féidir leat an sciar cothromais seo a cheannach, go páirteach nó go hiomlán, ag am is rogha leat. Is féidir é seo a dhéanamh trí íocaíocht ar a dtugtar íocaíocht fuascailte a dhéanamh leis an údarás áitiúil.

Is é €10,000 an íocaíocht fuascailte íosta is féidir a dhéanamh. Coimeádfaidh an t-údarás áitiúil taifead ar na híocaíochtaí fuascailte go léir a dhéanann tú agus athbhreithneoidh sé an céatadán scaireanna cothromais atá acu sa teach dá réir. Spreagfaidh imeachtaí áirithe aisíocaíocht na sciar cothromais go huathoibríoch, ar a dtugtar imeacht réadaithe. Go ginearálta, is é an cás is gnách ná nuair a dhíolann tú do theach. I measc na n-imeachtaí eile a bhféadfadh sé seo tarlú áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, féimheacht, an mhaoin a bheith faoi réir Ordú Ceannaigh Éigeantaigh, nó tréigean na maoine, tar éis an dáta stad fada, nó i gcás báis an úinéara/na n-úinéirí.

Tá gach íocaíocht fuascailte ríofa bunaithe ar luach na teaghaise ar an margadh oscailte tráth a dhéantar an íocaíocht. Sna samplaí thíos léirítear conas is féidir le luach na scaire cothromais athrú le himeacht ama.

Luach Margaidh Oscailte Amhail an CheannachPraghas um Cheannach InacmhainneRanníocaíocht an Údaráis ÁitiúilSciar Chothromais (%)Luach Margaidh Oscailte Amhail an Íocaíocht Fuascailte (€)Luach Sciar Chothromais an Údaráis Áitiúil (€)
€350,000€315,000€35,00010%€380,000€38,000
10%€320,000€32,000
€400,000€300,000€100,00025%€430,000€107,500
25%€380,000€95,000
  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cad é an Sciar Cothromais?

  5. Táscaire Incháilitheachta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil