Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

D'fhéadfadh an próiseas iarratais a bheith éagsúil ag brath ar an údarás áitiúil agus beidh sonraí faoin gcaoi a ndéanann tú iarratas ar fáil ar a suíomh gréasáin. Is ar ardán ar líne a dhéanfar an t-iarratas, i bhformhór na gcásanna. Cuirfidh an t-údarás áitiúil an próiseas ar an eolas ina fhógra d'fhorbairt mar aon le dátaí oscailte agus deiridh le haghaidh na n-iarratas.

Mar chuid de d'iarratas, beidh ort na nithe seo a leanas a sholáthar:

 1. D'Ainm, do dháta breithe agus d'Uimhir PSP.
 2. Deimhniú gur Ceannaitheoir céaduaire thú (é sin nó iarratasóir le Fresh Start).
 3. Cruthúnas ar Ioncam.
 4. Cruthúnas ar an gceart chun cónaí sa Stát.
 5. Fianaise ar choigilteas/éarlais.
 6. Litir i ndail le Faomhadh Morgáiste i bPrionsabal ina luaitear an t-uasmhorgáiste atá ar fáil duit - féadfar sé seo a bheith ag teastáil mar chuid den phróiseas.
 7. Deimhniú maidir le hincháilitheacht le haghaidh Cúnamh le Ceannach, más infheidhme.

Nóta: Nuair a bhaineann tú leas as an Scéim um Cúnamh le Ceannach ní féidir le do mhorgáiste a bheith os cionn 70% de chóimheas iasachta-go-luach. Tá sé seo bunaithe ar luach margaidh oscailte na maoine sula nglacann an t-údarás áitiúil sciar cothromais sa réadmhaoin.

Déanfaidh an t-údarás áitiúil an cinneadh ar d'iarratas de réir na rialachán atá i bhfeidhm, agus a Scéim Tosaíochta. Beidh an Scéim Tosaíochta do gach forbairt ar fáil ar shuíomh gréasáin an údaráis áitiúil. Déanfar maoin a thairiscint d'iarratasóirí incháilithe rathúla bunaithe ar dháta agus am an iarratais, agus ar oiriúnacht na maoine do riachtanais an teaghlaigh. Féadfar measúnú um nasc áitiúil a bheith ann freisin.

 1. An bhfuilim incháilithe di?

 2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

 3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

 4. Cad é an Sciar Cothromais?

 5. Táscaire Incháilitheachta

 6. Aonaid Mhaoine ar Fáil