Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

Déanfaidh an t-údarás áitiúil an praghas a íocfaidh tú a ríomh agus beidh sé bunaithe ar an gcumhacht cheannaigh agat. Socróidh siad íosmhéid agus uasphraghas ceannaigh le haghaidh gach aon teaghais. Beidh an praghas a íocfaidh gach iarratasóir éagsúil mar go gcinnfidh do chumhacht ceannaigh an praghas ceannaigh agus an leibhéal scaire cothromais a bheidh uait ón údarás áitiúil. Déantar do chumhacht ceannaigh a ríomh bunaithe ar an iomlán comhcheangailte díobh seo a leana:

Méadófar an chumhacht cheannaigh agat le haon choigilteas barrachais de bhreis ar an méid a theastaíonn le haghaidh d'éarlais 10% móide €30,000 breise ceadaithe. Is féidir leat úsáid a bhaint as an Scéim Cúnamh chun Ceannach i gcomhar leis an Scéim um Cheannach Inacmhainne i dtreo an éarlais agat. Má thugann an t-iomlán seo figiúr duit a fhágann nach dteastaíonn sciar cothromais 5% ar a laghad ón údarás áitiúil, beidh tú neamh-incháilithe.

Léirítear sna samplaí thíos conas a chuidíonn d'ioncam chun an chumhacht cheannaigh agat agus an leibhéal cothromais de chuid an údaráis áitiúil a theastaíonn uait a chinneadh. Tá na figiúirí seo bunaithe ar réadmhaoin bharúlach le luach margaidh oscailte de €395,000.

  Colún AColún B  Colún C    
Ioncam Comhlán Teaghlaigh

(A) Acmhainn Mhorgáiste

(Ioncam x 4)

(B) Is féidir le ceannaitheoir a íoc

(A) ÷ 0.9

Éarlais

10% de (B)

Luach Margaidh Oscailte

Ranníocaíocht údaráis áitiúil (€)

(C) – (B)

Scair Cothromais an Údaráis Áitiúil (%)
€73,000€292,000€324,444€32,444€395,000€70,55618%
€77,000€308,000€342,222€34,222€395,000€52,77813%

Go ginearálta, is é 85.5% de luach an mhargaidh oscailte roinnte ar 4 (le heisceachtaí) an uas-teorainn ioncaim i ndáil le teaghais inacmhainne, is féidir iad a fheiceái anseo.

Luach Margaidh Oscailte€395,000
85.5% de Luach an Mhargaidh Oscailte

€337,725

Roinnte ar 4€84,431 = uasteorainn ioncaim
  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cad é an Sciar Cothromais?

  5. Táscaire Incháilitheachta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil