Clásal Séanta

Sann don Ghníomhaireacht Tithíochta an ról maidir le héascú faisnéise maidir leis na Scéimeanna Tithíochta Inacmhainne ag an DHLGH. Cé gur glacadh gach cúram agus an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo á thiomsú, ní bheidh an Ghníomhaireacht Tithíochta freagrach as aon chaillteanas, damáiste nó míchaoithiúlacht a tharlaíonn mar thoradh ar aon mhíchruinneas nó earráid laistigh.

Más gá duit a bheith ag brath ar an eolas a chuirtear ar fáil ar na leathanaigh seo, faigh deimhniú ar leith ón nGníomhaireacht Tithíochta go bhfuil an fhaisnéis cruinn.

Ní choimeádann an Ghníomhaireacht Tithíochta aon cheann de na suíomhanna gréasáin a chuirtear ar fáil mar naisc, mar sin ní ghlacann sí freagracht ar bith as a n-inneachar agus ní thacaíonn aon nasc le haon suíomh gréasáin, lena urraitheoir ná lena ábhar.