Cad é an Scéim Cíosa Costais?

Leis an tithíocht Chíosa Costais cuirtear cóiríocht fadtréimhseach ar cíos inacmhainne ar fáil. Tá sé dírithe ar dhaoine a bhfuil glan-ioncam teaghlaigh €66,000 nó níos lú acu, más i mBaile Átha Cliath atá siad, nó €59,000 nó níos lú acu, más sa chuid eile den tír atá siad.

Tá an cíos a íocann tú bunaithe ar an gcostas atá i gceist chun na teaghaisí a thógáil, a bhainistiú agus a chothabháil. Tá an cíos do theaghaisí cíosa costais 25% ar a laghad níos lú ná na gnáthchíosanna margaidh sa cheantar.

Tá tithe ar Cíos de réir Costais arna sheachadadh ag Comhlachtaí Tithíochta Ceadaithe (AHBanna), an Ghníomhaireacht Forbartha Talún (LDA) agus údaráis áitiúla agus cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe.

Nuair a thagann teaghaisí Cíosa Costais ar fáil, déanfaidh an CCT, an t-údarás áitiúil nó an ÚFÁ iad a fhógairt ar líne, ag brath ar cé hé an soláthraí. Má tá suim agat i dtithíocht Chíosa Costais, ba cheart duit suíomhanna gréasáin an CCT, GFÁ agus an údaráis áitiúil a sheiceáil, chomh maith leis an gcuid den suíomh seo faoin teideal Maoin ar Fáil le haghaidh sonraí ar fhorbairtí atá le teacht.

  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cá fhad is féidir liom fanacht?

  5. Ceisteanna Coitianta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil

 /