An bhfuilim incháilithe di?

Féadfaidh tú cáiliú le haghaidh cíosa costais más rud é:

 1. Gur ionann do ghlanioncam teaghlaigh in aghaidh na bliana agus €66,000, nó níos lú, le haghaidh teaghaisí cíosa costais i mBaile Átha Cliath, agus €59,000, nó níos lú, in aghaidh na bliana le haghaidh teaghaisí cíosa costais aon áit eile.
 2. Nach bhfuil tú ag fáil aon tacaíochtaí tithíochta sóisialta, lena n-áirítear an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT).
 3. Nach bhfuil maoin agat.
 4. Gur ionann líon do theaghlaigh agus an líon tí arna fhógairt. Mar shampla, d'fhéadfadh aonad dhá-leaba a bheith oiriúnach do bheirt daoine fásta, do lánúin, nó do thuismitheoir aonair le 1 leanbh nó níos mó.
 5. Go bhfuil gach duine sa teaghlach ina gcónaí in Éirinn tráth a dhéantar an t-iarratas.
 6. Gur féidir leat an cíos don teaghais a íoc.

Is féidir le húdaráis áitiúla, Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus an Ghníomhaireacht Forbartha Talún teaghaisí cíosa costais a sholáthar. Beidh soláthraí gach forbraíochta freagrach as measúnú a dhéanamh ar gach iarratas.

Fógrófar teaghaisí cíosa costais ar fáil ar shuíomh gréasáin an tsoláthraí, de réir mar a chuirtear ar fáil iad, agus i gcásanna ina bhfuil níos mó iarratasóirí ann ná mar atá teaghaisí seolfar crannchur chun na hiarratasóirí rathúla a roghnú.

 1. An bhfuilim incháilithe di?

 2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

 3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

 4. Cá fhad is féidir liom fanacht?

 5. Ceisteanna Coitianta

 6. Aonaid Mhaoine ar Fáil