Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

Is féidir iarratais a dhéanamh ar aonaid Chíosa Costais atá ar fáil ar shuíomh gréasáin sholáthraí na forbartha sin. Leagfaidh an soláthraí amach na sonraí faoi na teaghaisí atá ar fáil chomh maith leis an gcíos a bheidh le híoc do gach teaghais. Beidh na sonraí sin éagsúil, ag brath ar an bhforbairt ar leith, agus ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar mhéid na teaghaise a n-oireann do do riachtanais.

Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur isteach:

Má tá níos mó iarratasóirí incháilithe ann ná mar atá aonaid mhaoine ar fáil, seolfar crannchur chun na hiarratasóirí a roghnú.

Déanfar teagmháil le hiarratasóirí rathúla tar éis an chrannchuir. Beidh ort éarlais atá comhionann le cíos míosa lúide €50 a íoc. Síneoidh tú Comhaontú Tionóntachta le soláthraí an tí, agus beidh tú in ann aistriú ann ar dháta a bheidh socraithe acu.

Bíonn aonaid mhaoine ar cíos costas gan troscán d'fhonn a ligean duit iad a fhearastú sa stíl is fearr leat féin. Féadfar na míreanna seo a leanas a bheith áirithe, áfach:

Ní mór duit gach fóntas (leictreachas, idirlíon, teileafón, etc.) a shocrú tú féin.

  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cá fhad is féidir liom fanacht?

  5. Ceisteanna Coitianta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil