Cá fhad is féidir liom fanacht?

Nuair is tionónta cíosa costais tú, is é do thiarna talún an eagraíocht a sholáthraíonn an teaghais agat. Mar shampla, an GTC, an ÚFÁ nó an t-údarás áitiúil a sholáthair do theaghais Cíos Costais nó gníomhaire a bhí ag feidhmiú ar a son. Beidh comhaontú tionóntachta agat leis an tiarna talún, ina mbeidh sonraí faoi fhad na tionóntachta, chomh maith leis na cearta agus na freagrachtaí atá agat mar thionónta.

Le teaghaisí cíosa costais, cuirtear urrús tionachta ar fáil, agus is rogha cíosa inacmhainne fadtéarmach iad. Ar choinníoll nach bhfuil aon fadhbanna ó thaobh sárú conartha nó riaráistí cíosa, beidh urrús tionachta agat ag deireadh thréimhse sé mhí. Fágann sé sin go bhféadfaidh tú leanúint ar aghaidh an teaghais a fháil ar cíos chomh fada agus is mian leat má tá tú ag íoc as an gcíos atá agat, agus ag comhlíonadh na hoibleagáidí tionónta.

  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cá fhad is féidir liom fanacht?

  5. Ceisteanna Coitianta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil