Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

Beidh an cíos a bheidh le híoc agat ag brath ar an bhforbairt cíosa costais ar leith a bheidh ann. Beidh an cíos agat ar a laghad 25% faoi bhun chíosanna an mhargaidh phríobháidigh sa cheantar ina mbeidh an fhorbairt. Socraítear na cíosanna tosaigh do thionóntachtaí Cíosa Costais bunaithe ar ríomh na gcostas a bhaineann le tithe a sholáthar thar 40 bliain. D'fhéadfadh faisnéis a bheith i do chomhaontú tionóntachta cíosa costais faoin minicíocht a dhéanfar athbhreithniú ar do chíos. Ní féidir an cíos a athbhreithniú, áfach, laistigh de 12 mhí ó thús na tionóntachta agus ní mó ná uair amháin gach 12 mhí ina dhiaidh sin. Gheobhaidh tú fógra faoin athbhreithniú cíosa agus beidh eolas sonrach san fhógra sin faoin gcíos nua. Má tá díospóid agat faoin gcíos nua, is féidir leat é seo a thabhairt ar aird an Bhoird um Thionóntachtaí Cónaithe laistigh de 28 lá tar éis an fógra um chíos athbhreithnithe a fháil.

  1. An bhfuilim incháilithe di?

  2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

  3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

  4. Cá fhad is féidir liom fanacht?

  5. Ceisteanna Coitianta

  6. Aonaid Mhaoine ar Fáil