Treoir Chéim-ar-Chéim

Treoir Chéim-ar-Céim faoi Conas teaghais cíosa costais a fháil ar cíos:

 1. Déanfaidh Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta, an Ghníomhaireacht Forbartha Talún agus údaráis áitiúla teaghaisí cíosa costais a fhógairt ar a suíomhanna gréasáin agus ar suíomhanna gréasáin réadmhaoine.
 2. Déanfaidh tú iarratas leis an soláthraí cíosa costais nuair a bheidh an tairseach iarratais oscailte.
 3. Dearbhóidh tú cibé an gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta agus iarrfar ort cruthúnas ar ioncam an teaghlaigh a sholáthar.
 4. Iarrfar ort doiciméid a chur isteach mar fhianaise ar d'incháilitheacht.
 5. Reáchtáiltear crannchur - arna bhrath ag páirtí neamhspleách mar fhinné.
 6. Déanfaidh na soláthraithe cíosa costais measúnú ar bhailíocht agus incháilitheacht d'iarratais.
 7. Má éiríonn le d'iarratas, rachaidh an soláthraí cíosa costais i dteagmháil leat chun tú a chur ar an eolas faoi.
 8. Íocfaidh tú éarlais atá comhionann le cíos míosa lúide €50.
 9. Síneoidh tú comhaontú tionóntachta leis an soláthraí cíosa costais a sholáthraíonn an teaghais.
 10. Tabharfaidh an Soláthraí cíosa costais dáta duit a mbeidh tú in ann aistriú go dtí an teaghais nua agat.

Comhghairdeas as do theaghais nua a fháil!

 1. An bhfuilim incháilithe di?

 2. Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh?

 3. Cé mhéad a bheidh á íoc agam?

 4. Cá fhad is féidir liom fanacht?

 5. Ceisteanna Coitianta

 6. Aonaid Mhaoine ar Fáil